Je relatie met anderen

Zie de rijkdom van je gezin of de groep waartoe je behoort

Wil je anders omgaan met je gezin of de groep waartoe je behoort?

Wil je achterhalen waarom je in een bepaalde leefgroep of familie leeft?

Wil je je de rijkdommen en de erfenis van je stamboom bewust worden?

Wil je manieren ontdekken om in verbinding om te gaan met een groep?

Je uitdagingen bewust worden? Je juiste plaats vinden?

 

Met de Aitia methode begeleid ik je graag om licht te werpen op wat je bezig houdt en wat je weer vrede doet ervaren, rust, vreugde en liefde.

 

Er bestaat een profiel voor een groep van 3 of meer personen.

 

Dit Groepsprofiel (GrP) : gezin van oorsprong, weder samengesteld gezin, familie, collega’s, vereniging, bedrijf, ... weerspiegelt de collectieve bestemming van de groep, wat elk lid binnen de groep tot stand kan brengen, de gezamenlijke hulpbronnen waaruit elk lid van de groep kan putten, de lessen die binnen de groep kunnen geleerd worden, de vormgeving van de groepsidentiteit, de problematiek van de groep, enz...

 

In het Groepsprofiel wortelt ook het stamboomwerk, de familiegeschiedenis die aan het licht brengt wat de overdracht tussen de generaties is en hoe deze is gebeurd en nog gebeurt, wat dus je erfenis is en wat daar aan het licht mag komen zodat je autonoom en vrij kan leven.

 

Op deze ontdekkingsreis gebruik ik complementair nog andere instrumenten om je hierbij te ondersteunen. Aitia verheldert jouw innerlijke of relationele conflicten en toont je hoe je ze kan transformeren, oplossen, loslaten.

 

Dan sta je er opnieuw. Blij en dankbaar met jezelf. Helemaal. In vol vertrouwen. Verbonden.

 

"Elke onvolmaaktheid die je irriteert bij de ander,
raakt een zwakte aan in jezelf."

Deepak Chopra, The Path to Love.

 


Getuigenissen

" Dankbaar ben ik voor de dag dat Fabienne mijn leven jaren geleden binnen-gewandeld kwam. Haar warme energie vulde meteen de hele ruimte en die eerste ontmoeting zorgde voor een zekere draadloze verbinding, die jaren later erg nuttig bleek te zijn. Bij de zoektocht naar mezelf, botste ik al op heel wat levensvragen en gelukkig kan ik daarvoor altijd bij Fabienne terecht. Samen met haar mag ik telkens op zoek gaan naar mijn eigen, ware ik en helpt ze mij te her-inneren wie ik werkelijk ben en mag zijn. Met meer dan goed onderbouwde technieken gaan we aan de slag om gedachten en gevoelens te ontdoen van allerlei ballast uit het verleden (zelfs verder dan het eigen leven) om plaats te maken voor wat er werkelijk kan en mag zijn.

Door te spiegelen laat ze jou ontdekken wat jou tegenhoudt om te zijn wie je bent, in een warme en rustgevende omgeving, zonder oordeel. Ze wakkert het vuur binnenin aan en laat zien wat je “vergeten” was. Je mag groeien, in je hart, voor jezelf en in je omgang met anderen, op een eigen tempo en met steeds de zekerheid dat ze er voor je is wanneer je even wankelt. Dankbaar voor deze warme vrouw in mijn leven!"

 

"Word je belemmerd in je gedrag, in je uitingen, stel je uit of vermijd je confrontaties, heb je zelfs niet graag dat iemand er iets van merkt en zeker niet dat je er met iemand durft over spreken, dan is het nodig dapper te zijn om het bespreekbaar te maken. Stel het niet uit, liever later dan nooit. Je kunt terecht bij Fabienne en haar mensenliefde , waardigheid, geduld en brede kennis. Wonderlijk is het wat er zichtbaar wordt. Niet alleen de blokkades, maar vooral de oorzaak ervan. (Denk maar aan het verhaal van de pomp die niet werkt: nadat vele raadgevers vruchteloos gepasseerd zijn, is er iemand die de oorsprong van de blokkade kan aanduiden.) Je helpt niet alleen jezelf, maar ook je kinderen en kleinkinderen. Het enigste wat je nodig hebt, is je vertrouwen in Fabienne en je “aanwezig zijn” !"